Yaş öğütme endüstrisinin neredeyse 1/5'i (bu oran giderek artmaktadır) ayırma verimliliğini artırmak için neden enzimlere yönelm

175 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan mısır yaş öğütme endüstrisi; ayırma, su alma ve enerji verimliliklerindeki büyük sıçramalar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda geliştirmeler yaşamıştır. Ancak bu iyileştirme süreci günümüzde devam etse de, endüstrideki birçok kişi aynı sonuca varmaktadır: Mekanik ayırma sınırlarına ulaşmıştır. 

Çin merkezli Shengtai Starch isimli, bir mısır yaş öğütme tesisinin Genel Müdürü Bay Cui: “Kepek neminde azalma, nişasta veriminde artış, glüten veriminde artış ve kepeğe ilave edilen mısır maserasyon suyunda artışlar gibi çeşitli faydalar gördük. Ancak en büyük faydaları, daha yüksek nişasta verimi ve daha düşük kepek nemi oldu."  

Corn - Grain and starch
  • 44 Dünya genelinde Frontia® kullanan tesis sayısıdır
  • %18 Frontia® kullanılarak yaş öğütülmüş mısır oranıdır
  • %20 Frontia®'nın, Frontia bulunan her bir fabrika için sunduğu tipik kurutuculardaki enerji tasarrufu oranıdır

Tahıl öğütme işlemini bir üst seviyeye taşıyoruz

Dünya genelindeki öğütme tesisleri, Novozymes Frontia®'yı kullanarak, yalnızca mekanik ayırma ile erişilemeyen mısır kepeğinin derinlerine hapsolmuş bağlı nişasta, glüten ve suyu serbest bırakmaktadır. Ayrıca, şimdiye kadarki en yüksek nişasta verimini elde etmekte, daha fazla mısır glüteni sağlamakta, su alma işlemini önemli ölçüde iyileştirmekte ve sahip olduklarını bilmedikleri kapasitelerini keşfetmektedirler. 

Shengtai Starch'ın genel müdürü Bay Cui: “Kepekteki nişasta oranımız %40 azaldı. Aslında kepek preslerimizde sınırlama olmasa kepekteki nişastayı %50 azaltabiliriz. Ayrıca, kepeğe ilave edilen CSL miktarımız da %30 arttı.” 

Frontia® son teknoloji ayırma verimliliği sunarak net mısır maliyetini ve nişasta üretimindeki değişken maliyetleri düşürür. Buna ek olarak, Frontia® daha az problem ve kesintisiz üretim yapılmasını sağlayarak daha stabil bir kırma (üretim) sağlar ve nişasta üretimindeki sabit giderleri de azaltır. Bunu, kepek presleri ve kepek kurutucuları gibi tipik olarak kırma oranlarını sınırlandıran ekipman üzerinde çok daha fazla esneklik sunarak yapar. 

Bu, 1844 yılında, ilk özel mısır nişastası tesisi faaliyete geçtiğinde, akla gelmesi mümkün olmayan, çığır açıcı nitelikte bir teknolojidir. Ancak halihazırda Frontia®'yı kullanan tahıl öğütme endüstrisinin 1/5'i için bu, üretim sürecinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. 

Mısırınızdan en iyi şekilde yararlanabilmek için Frontia®'ya zaman tanıyın 

Mısır yaş öğütme tesisleri, Frontia®'nın sunduğu faydaların tamamından faydalanmak için tesislerinde, Frontia®'nın reaksiyonu için daha fazla zaman veren ve bunun sonucunda glüten, nişasta ve nemden maksimum miktarı alınmasını sağlayan inkübasyon aşamasına göre yatırım yapıp üretimlerini buna göre şekillendirmektedir. 

Çin merkezli bir mısır yaş öğütme tesisi olan Feitian'ın Genel Müdür Yardımcısı Bay Dai: "İnkübasyon yatırımından önce, Frontia® ve yerel yaş öğütme enzimimiz arasında büyük bir fark görmedim. Ancak yatırımdan sonra, kepek neminde ve kepekteki nişastada önemli bir azalma gördüm. Enzim inkübasyon tankı eklemek, tesisimiz açısından iyi bir yatırım oldu.” 

Bay Cui de aynı görüşü paylaşıyor. 

"Enzim inkübasyon tankının eklenmesi oldukça gereklidir, böylece enzim için yeterli reaksiyon süresini sağlayabiliriz. 
Bununla, kepekteki nişasta önemli ölçüde azaltılabilir ve daha iyi bir nişasta verimi elde edebiliriz."
 

Öğütme tesisinizden en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyacınız olan esneklik

Günlük olarak, neye odaklandığınızdan bağımsız olarak, kesinti olmadan sorunsuz üretim veya yoğun sezonda ekstra işler yapabilmeniz için, Frontia® size yardımcı olacaktır. Mevcut donanımınız ile sınırlı değilsiniz. Mısırınızdan ve öğütme tesislerinizden en iyi şekilde yararlanmak, yeni keşfedilen verimlilik ve kapasite sayesinde rekabet gücünüzü artıracaktır. Hindistan merkezli bir mısır yaş öğütme tesisi olan Rajaram Maize'in Genel Müdürü Bay Suryankanth Gupta: 

"Novozymes'la, Frontia ile ilgili olarak yaptığımız ilk toplantıda, inkübasyon tankına yatırım yapma konusunda doğru kararı vermiş olmaktan çok memnunum".

Şu an yalnızca daha yüksek nişasta ve glüten veriminden değil, aynı zamanda çok fazla kepek presine ihtiyacım olmadığı için insan gücünün yanı sıra enerji tüketimindeki azalmadan dolayı da söz konusu üründen yarar sağlıyorum."

Bu bir zamanlar devrim niteliğinde bir teknoloji olsa da, o günler Frontia® için geride kalıyor olabilir. 176 yıllık bir yapım sürecinin ardından bugün tüm dünyada endüstri standardı olma yolunda hızla ilerlemektedir. 
 

Kepeğinizde para bırakmayın

Kepeğinizde para bırakmayın

Kepeğinizi test edin. Novozymes tescilli kepek analizi ile mevcut kepeğinize göre daha fazla nişasta ve mısır glüteni veriminden elde edebileceğiniz değere ilişkin özel bir tahminde bulunacağız.

Contact