เปลี่ยนความท้าทายด้านต้นทุนและความไม่แน่นอนของตลาดให้กลายเป็นโอกาส

เปลี่ยนความท้าทายด้านต้นทุนและความไม่แน่นอนของตลาดให้กลายเป็นโอกาส

การปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยเอนไซม์ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนของตลาดแล้ว ยังนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ พร้อมการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

โนโวไซม์ช่วยคุณได้

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ, การเกิดโรคระบาดทั่วโลก และความกดดันต่างๆ ต่อห่วงโซ่อุปาทานนั้น ล้วนส่งผลต่อราคาและความกดดันด้านการจัดส่งวัตถุดิบหลักของผงซักฟอกทั้งสิ้น นอกจากนี้ สิ่งเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความไม่แน่นอน และทำให้เหล่าผู้ผลิตทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลอีกด้วย

วิธีการได้มาซึ่งโครงสร้างต้นทุนและการจัดส่งที่มั่นคง

การเปลี่ยนสารลดแรงตึงผิวบางส่วนเป็นเอนไซม์จะช่วยลดต้นทุนสูตรของคุณโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง

เอนไซม์จากธรรมชาติไม่ได้พึ่งระบบห่วงโซ่อุปทานแบบเดิมๆ เท่าไรนัก จึงไม่เสี่ยงต่อความผันผวนด้านราคาและความพร้อมของวัตถุดิบ อีกทั้งยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลจำเพาะเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสต่างๆ จากการปรับปรุงสูตร

ประสานพลังเอนไซม์ด้วยความคุ้มค่าของต้นทุนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของผงซักฟอกของคุณได้

คราบสกปรกส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันมักก่อตัวจากคราบหลายชั้น ส่วนผสมเอนไซม์รวมไม่เพียงแต่มุ่งเป้าไปยังคราบสกปรกฝังแน่น แต่ยังคงส่งเสริมพลังขจัดคราบของกันและกันเพื่อสลายคราบให้หมดจด 

การสาธิตจากห้องทดลองของเราแสดงให้เห็นว่าผงซักฟอกแบบเอนไซม์รวมช่วยขจัดคราบได้ดีกว่า

ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นด้วยห่วงโซ่อุปทานของเอนไซม์ที่มั่นคงแน่นอนกว่า ทำให้คุณมีตัวเลือกใหม่ที่จะแทนที่สารลดแรงตึงผิวบางส่วนในผงซักฟอกของคุณ และยังช่วยสร้างจุดคุ้มทุนให้กับต้นทุนของสูตรคุณด้วย

 

ความผันผวนทางด้านราคาและการขาดแคลนส่วนประกอบสารเคมีนับเป็นเรื่องที่เหล่าผู้ผลิตผงซักฟอกต่างก็กังวล

ผงซักฟอกมีส่วนประกอบหลักจากสารเคมี และราคาของสารลดแรงตึงผิวเพียงอย่างเดียวก็เป็นส่วนประกอบถึง 50% ของราคาวัตถุดิบทั้งหมด นี่จึงส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อกำไรของเหล่าผู้ผลิตผงซักฟอก

ในขณะเดียวกัน เอนไซม์ก็มีต้นกำเนิดจากธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจที่ต่างออกไป ด้วยอุปทานการจัดส่งและราคาที่แน่นอนกว่า ความแตกต่างดังกล่าวช่วยปกป้องผู้ผลิตผงซักฟอกและผู้บริโภคจากความผันผวนทางราคาและการขาดแคลนส่วนประกอบทางเคมีได้ 

ที่โนโวไซม์เราเริ่มสังเกตเห็นกระแสนี้ จากปรากฏการณ์อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ซักผ้าและทำความสะอาดที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (สูงถึง 25-50% ในช่วงตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงสุด) เมื่ออุปสงค์สูงขึ้นอย่างกระทันหันสร้างความท้าทายให้กับอุตสาหกรรมโดยรวมในการรักษาอุปทาน ด้านฐานผลิตที่ยุโรปและอเมริกาของเราเองต่างก็เร่งการผลิต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่นเดียวกับการส่งถึงมือลูกค้าให้ไวขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอันเร่งด่วน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายของเรา รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน เรามีการจัดการส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตรงเวลาได้ในยามที่ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของเคมีภัณฑ์นั้นอยู่ท่ามกลางความระส่ำระสาย สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราและความมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรและผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ตลาดมีความผันผวน

เหตุการณ์ทั้งภายในประเทศและทั่วโลกที่ขัดขวางการจัดส่งวัตถุดิบเคมีภัณฑ์

ปัญหาต่อเนื่องด้านภูมิอากาศแปรปรวนจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจไทย จากการที่ประเทศไทยมีเศรษฐกิจเติบโตเป็นอันดับที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวโลก ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงพายรุนแรงและระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อสามด้านที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้า

ผลผลิตน้ำมันปาล์มทั่วโลกที่สกัดมาทำสารลดแรงตึงผิวนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสภาพภูมิอากาศ แรงงาน ความท้าทายด้านการขนส่ง และการแพร่กระจายของโรคระบาด

ตั้งแต่เมษายน 2563 เป็นต้นมา โรคโควิด-19 ยกระดับเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบต่างๆ ที่ผู้ผลิตผงซักฟอกใช้กันนั้นมีความผันผวนและในหลายๆ ครั้ง ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลัน

เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ถือเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบหนักต่อตลาดเคมีภัณฑ์ พายุหิมะครั้งใหญ่ในเท็กซัสในตอนแรกนั้นเป็นเพียงเหตุการณ์ท้องถิ่น แต่ก็ทำให้โรงงานเคมีในสหรัฐอเมริกาต้องหยุดทำการกว่า 20% จากข้อมูลของ ICIS ผู้นำข้อมูลข่าวสารในตลาดเคมีภัณฑ์ จากนั้นจึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลก

วัตถุดิบเคมีภัณฑ์หลักๆ กำลังถูกส่งไปตามที่ต่างๆ ส่งผลให้ราคาขึ้นและทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในส่วนอื่นๆ ของโลก พายุหิมะครั้งใหญ่ในเท็กซัสหรือเหตุการณ์เรือขวางทางเข้าออกคลองสุเอซต่างก็เป็นแค่เหตุการณ์ล่าสุดที่สร้างภาวะสะดุดในห่วงโซ่ และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานข้ามทวีปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เมื่อราวๆ สี่ปีก่อน แหล่งใจกลางอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา บริเวณอ่าวเม็กซิโก เกิดหยุดชะงักการทำงานขึ้น เนื่องจากพายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์ ซึ่งรัฐเท็กซัสเคยรอดพ้นจากเฮอร์ริเคนหรือปรากฏการลมวนขั้วโลกมาแล้ว แต่เพราะสภาพภูมิอากาศแปรปรวน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อาจต้องเตรียมตัวรับมือกับวิกฤตทางสภาพอากาศที่จะเกิดในทุกๆ ห้าปีก็เป็นได้ 

 

ให้เอนไซม์ช่วยปลดล็อกคุณค่าสำคัญทางธุรกิจให้คุณในช่วงเวลาที่อะไรๆ ก็ไม่แน่นอน

สถานการณ์ปัจจุบันบีบบังคับผู้บริโภคและธุรกิจทั่วโลกให้ต้องทบทวนกระบวนการ ระบบ และพฤติกรรมกันอีกครั้ง และหาทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างสมดุลและปกป้องสาธารณสุข เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผลกำไรขาดทุนของตนเอง

คุณค่าจะตกกับผู้บริโภคเมื่อผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผงซักฟอกสามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ทันตามความต้องการ แม้จะเกิดภาวะสะดุดในการจัดส่งวัตถุดิบหลัก

เอนไซม์เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบสำหรับห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแรง และส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องให้กับผู้บริโภค

แบบฟอร์มติดต่อ